Първи /партерен/ етаж - кота + 0.00 м.

  Магазин 1   73,61 кв.м.
  Магазин 2   55,83 кв.м.
  Магазин 3   39,53 кв.м.
  Магазин 4   54,93 кв.м.
  Магазин 5   66,43 кв.м.
  Магазин 6   107,9 кв.м.
  Магазин 7   61,92 кв.м.
  Магазин 8   89,93 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Квадратурата включва общите части от сградата.

Maritza Place