Roda House - Гаражи

Първи етаж - кота +/- 0.00 м.   

Гараж № 1       23,70 кв.м.
Гараж № 2       23,41 кв.м.
Гараж № 3       23,41 кв.м.
Гараж № 4       27,90 кв.м.
Гараж № 5       21,25 кв.м.

*Квадратурата включва общите части от сградата.