Гаражи и магазини

Сутерен - кота - 3.00 м 

Гараж №1   43.63 кв.м.  
Гараж №2   36.34 кв.м. свободен
Гараж №3   36.50 кв.м. свободен
Гараж №4   54.37 кв.м. свободен
Гараж №5   54.51 кв.м. свободен
Гараж №6   48.55 кв.м. свободен
Гараж №7   46.03 кв.м. свободен
Гараж №8   57.37 кв.м. свободен
Гараж №9 + №10 двоен гараж 92.49 кв.м. свободен
Гараж №11 + №12 двоен гараж 92.49 кв.м. свободен
Гараж №13   57.41 кв.м.  
Гараж №14   58.07 кв.м.  
Парко място №1   39.98 кв.м. свободно
Парко място №2   39.98 кв.м. свободно
Парко място №3   39.98 кв.м. свободно
Парко място №4   23.99 кв.м. свободно
Парко място №5   23.99 кв.м. свободно

Първи етаж - кота +/- 0.00 м 

Магазин  №1 магазин, склад, wc 324.15 кв.м. свободен
Магазин  №2 магазин, склад, wc 272.17 кв.м. свободен
Гараж №1   28.96 кв.м. свободен
Гараж №2
№3
двоен гараж 48.07 кв.м. свободен
Гараж №4   20.63 кв.м. свободен
Гараж №5   22.50 кв.м. свободен
Гараж №6   23.56 кв.м. свободен
Гараж №7   36.32 кв.м. свободен

 

 

 

*Квадратурата включва общите части от сградата.