Шести етаж - кота + 14.78 м.      
АП.15      
Maritza Place