Разпределение на апартаментите

 

 

Трети етаж - кота +6.40 м

Ателие №1 дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 54.96 кв.м.  
Ателие №1а дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 63.28 кв.м.  
Ателие №2 дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 63.74 кв.м.  
Ателие №2а дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 85.76 кв.м.  
Ателие №3 дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 85.76 кв.м.  
Ателие №3а дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 63.74 кв.м.  
Ателие №4 дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 63.28 кв.м.  
Ателие №4а дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса 55.56 кв.м.  
         

Четвърти етаж - кота +9.40 м

Ателие №5 дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса 54.96 кв.м.  
Апартамент №5а дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса 63.28 кв.м.  
Апартамент №6 дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса 63.74 кв.м.  
Апартамент №6а дневна, трапезария,2 бр. спални, склад, баня-wc, тераса 85.76 кв.м.  
Апартамент №7 дневна, трапезария,2 бр. спални, склад, баня-wc, тераса 85.76 кв.м.  
Апартамент №7а дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса 63.74 кв.м.  
Апартамент №8 дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса 63.28 кв.м.  
Апартамент №8а дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса 55.56 кв.м.  
         

Пети етаж - кота +12.40 м

Апартамент №9 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 125.42 кв.м.  
Апартамент №10 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №11 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №12 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 126.03 кв.м.  
         

Шести етаж - кота +15.40 м

Апартамент №13 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 125.42 кв.м.  
Апартамент №14 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №15 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №16 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 126.03 кв.м.  
         

Седми етаж - кота +18.40 м

Апартамент №17 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 125.42 кв.м.  
Апартамент №18 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №19 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №20 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 126.03 кв.м.  
         

Осми етаж - кота +21.40 м

Апартамент №21 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 125.42 кв.м.  
Апартамент №22 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №23 дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси 151.41 кв.м.  
Апартамент №24 дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси 126.03 кв.м.  
         

Девети етаж - кота +24.40 м

Ателие №25 дневна, трапезария, 3 бр. кабинета, склад, 2бр.-wc, 3 бр. тераси 267.17 кв.м. свободно
Ателие №26 дневна, трапезария, 3 бр. кабинета, склад, 2бр.-wc, 3 бр. тераси 267.17 кв.м. свободно
         

 

 

*Квадратурата включва общите части от сградата.